Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Kế hoạch đọc Kinh Thánh & tĩnh nguyện hàng ngày

6 Ngày của Danh xưng của Đức Chúa Trời
Yêu Thương Như Chưa Bao Giờ Bị Tổn Thương Bởi Jentezen Franklin
Yêu Thương Như Chúa Giê-xu
Thân Gửi Nghiện Ngập...
Tôi Đầu Phục: Những Bài Tĩnh Nguyện Truyền Cảm Hứng Được Viết bởi Các Tù Nhân
Bước Qua Thung Lũng Thuộc Linh
Sự Lo Lắng
Nói Về Sự Sống
Đức Chúa Trời là _______
Sống Thay đổi: Mục đích
Bắt Đầu Đọc Kinh Thánh Như Thế Nào
Tin Mừng: Sự Khích Lệ Cho Thế Gian Trong Khủng Hoảng
Sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời
Rào cản: Tránh Hối Tiếc Trong Cuộc Sống của Bạn
Sự sống và sự Chữa lành trong Thi Thiên
Nêu Ý Nghĩa Công Việc Của Bạn
Oswald Chambers: Sự Bình An - Cuộc Sống Thuộc Linh
Học Kinh Thánh Như Thế Nào (Nền tảng)
Đừng Lo Lắng Chi Cả
Nhen Lại: Hướng Dẫn Đơn Giản cho Cầu Nguyện Dạn dĩ
Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper
Những Giấc Mơ Được Chuộc
Tình yêu thật là gì?
Đức Tin, Hy Vọng và Tình Yêu Thương
Bày Tỏ Thấu Cảm

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi