Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

5 ngày

Đức Thánh Linh là món quà đầy ân điển mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho những người theo Ngài. Chúng ta sẽ được thúc đẩy để yêu Chúa càng hơn khi suy ngẫm về vai trò và công tác của Đức Thánh Linh trên đời sống mình. Xin quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ vận hành cách sống động trong chúng ta!

Kami mengucapkan terima kasih kepada SU Vietnam yang telah menyediakan rencana ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi: https://suvietnam.org

Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi