Tiền bạc và Đầu tư với Kwak Brothers

Tiền bạc và Đầu tư với Kwak Brothers

7 Ngày

Bạn có biết rằng Chúa Giê-xu đã nói về tiền bạc 11 lần trong 40 ngụ ngôn trong Tân Ước không? Đó là gần 27,5% những lời dạy được ghi lại của Chúa Giê-xu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tư duy và thái độ của chúng ta đối với tiền quan trọng như thế nào. Chúng ta phải nhận thức được cách chúng ta hình thành suy nghĩ và thái độ của chúng ta về tiền bạc để mà chúng ta có thể có quan điểm lấy Đấng Christ làm trung tâm.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn The Kwak Brothers đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://thekwakbrothers.com/

Thông tin phát hành

Hơn 2500 lượt hoàn tất