Bắt đầu mối quan hệ với Chúa Giê-xu

7 Ngày

Bạn chỉ vừa mới tin vào Chúa Giê-xu Christ? Bạn muốn biết thêm về đạo Cơ đốc nhưng không biết cách nào để hỏi hay hỏi điều gì? Vậy thì hãy bắt đầu từ đây Trích từ cuốn sách "Start Here" của David Dwight và Nicole Unice.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn David Dwight, Nicole Unice và David C Cook đã cung cấp chương trình này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.dccpromo.com/start_here/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất