Cám dỗ

Cám dỗ

7 Ngày

Cám dỗ xảy đến rất nhiều cách, nhưng con người rất hay chối lỗi và biện hộ cho quyết định của mình. Kế hoạch bảy ngày này sẽ cho thấy bạn có thể vượt qua cám dỗ bằng sức Đức Thánh Linh. Hãy dành thời gian tĩnh tâm, để Chúa phán với bạn, và bạn sẽ tìm được sức mạnh để chiến thắng ngay cả những cám dỗ lớn nhất.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất