Sự Cám Dỗ

7 Ngày

Cám dỗ xảy đến rất nhiều cách, nhưng con người rất hay chối lỗi và biện hộ cho quyết định của mình. Kế hoạch bảy ngày này sẽ cho thấy bạn có thể vượt qua cám dỗ bằng sức Thánh Linh. Hãy dành thời gian tĩnh tâm, để Chúa phán với bạn, và bạn sẽ tìm được sức mạnh để chiến thắng ngay cả những cám dỗ lớn nhất.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do Life.Church biên soạn.

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất