Nói Về Sự Sống

Nói Về Sự Sống

6 ngày

Lời nói, lời nói, lời nói, sức mạnh của lời nói! Lời nói xây dựng hoặc lời nói phá hủy. Những lời nói mang lại sự sống hoặc những lời nói mang lại sự chết. Sự lựa chọn là của bạn. Hãy cùng đánh giá sức mạnh đáng kể được nắm giữ trong lời nói của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Roxanne Parks đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://www.roxannepark.com/home.html

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất