Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Nói Về Sự Sống

Nói Về Sự Sống

6 ngày

Lời nói, lời nói, lời nói, sức mạnh của lời nói! Lời nói xây dựng hoặc lời nói phá hủy. Những lời nói mang lại sự sống hoặc những lời nói mang lại sự chết. Sự lựa chọn là của bạn. Hãy cùng đánh giá sức mạnh đáng kể được nắm giữ trong lời nói của chúng ta.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Roxanne Parks đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://www.roxannepark.com/home.html
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi