Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper

Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper

7 Bài đọc Tĩnh nguyện từ John Piper về Đức Thánh Linh

Chúng tôi chân thành cảm ơn John Piper và Desiring God vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.desiringgod.org/

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi