Bắt Đầu Đọc Kinh Thánh Như Thế Nào

Bắt Đầu Đọc Kinh Thánh Như Thế Nào

4 Ngày

Hãy cùng thành thật: chúng ta biết rằng đọc Kinh Thánh là một ý tưởng tốt, nhưng có một chút khó khăn để biết cần phải bắt đầu từ đâu. Trong bốn ngày tiếp theo, chúng ta sẽ học tại sao Kinh Thánh lại quan trọng, làm thể nào để bắt đầu thói quen đọc mỗi ngày, và làm thể nào để áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống mỗi ngày của chúng ta ngày hôm nay.

Nhà phát hành

Nguyên bản của Kế Hoạch Đọc này được tạo và cung cấp bởi YouVersion.

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất