Quy định riêng tư của YouVersion

Chỉnh sửa lần cuối vào 7/16/2012


Quy định riêng tư này đã được biên dịch để bạn tiện đọc; tuy nhiên, Life.Church không bảo đảm tính chính xác trong dịch thuật. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa tiếng Anh và bản dịch này, bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực hơn.


YouVersion - trang mạng và ứng dụng do Life.Church sở hữu và vận hành - nhận thức rằng bạn quan tâm đến việc các thông tin của bạn được sử dụng và chia sẻ như thế nào. Chúng tôi mong các trình bày sau đây sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào YouVersion thu thập, vận dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang mạng hoặc trên ứng dụng.

Chúng tôi thu thập những gì và sử dụng chúng như thế nào

 • Thông tin do bạn cung cấp

  Khi bạn đăng ký tài khoản YouVersion hoặc dịch vụ của Life.Church, chúng tôi cần bạn cung cấp một số thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ email, và mật khẩu tài khoản). Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin dưới tên tài khoản này của bạn cùng với thông tin từ các dịch vụ khác của Life.Church hoặc đối tác thứ ba, nhằm giúp bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Cho một số dịch vụ, bạn sẽ được phép bỏ qua việc kết hợp các thông tin như trên.

 • Mã số Nhận dạng và Định vị vệ tinh của thiết bị

  Khi bạn truy cập Ứng dụng Kinh Thánh YouVersion, chúng tôi sẽ thu thập mã số nhận dạng thiết bị (UDID) hoặc/và địa chỉ máy (IP) hoặc/và định vị vệ tinh của thiết bị (GBS). Chúng tôi dùng thông tin này để điều chỉnh các tính năng sao cho phù hợp với bạn, để tập hợp thông số về các loại thiết bị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, và để theo dõi phân lượng sử dụng, phân tích dữ liệu, và liên lạc với bạn hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin này với thông tin của các đối tác thứ ba nhằm giúp bạn trải nghiệm tốt hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ bất cứ thông tin riêng tư nào với đối tác thứ ba (có liên quan đến UDID và định vị GBS) mà chưa được bạn chính thức cho phép.

 • Cookie của Life.Church

  Khi bạn vào trang www.youversion.com, chúng tôi có thể gởi một số cookie vào máy bạn, để chúng tôi có thể nhận diện trình duyệt của bạn (cookie chẳng qua là một tập tin văn bản nhỏ, gồm một dãy ký tự). Nếu chấp nhận cookie, các điều chỉnh giao diện của bạn sẽ được giữ nguyên sau mỗi lần vào thăm. Dù hầu hết các trình duyệt tự động cho phép cookie, bạn có thể chọn bảo trình duyệt từ chối tất cả cookie, hoặc phải báo cho bạn nếu có cookie được gởi đến. Một vài chức năng của YouVersion có thể sẽ không hoạt động nếu bạn ngăn chặn cookie.

 • Nhật ký dữ liệu

  Khi bạn sử dụng YouVersion, các máy chủ sẽ tự động ghi nhận thông tin mà trình duyệt của bạn gởi đến lúc bạn vào thăm trang mạng chúng tôi. Nhật ký máy chủ này bao gồm các thông tin như yêu cầu trang mạng, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ bạn yêu cầu, và một vài cookie nhận diện trình duyệt của bạn.

 • Truyền thông người sử dụng

  Các thông tin hoặc yêu cầu riêng tư mà bạn gởi qua www.bible.com/live sẽ được gởi đến ban điều hành. Các thành viên trong ban điều hành sẽ truy cập thông tin của bạn. Khi bạn email hoặc liên hệ bằng cách khác với Life.Church, chúng tôi có thể giữ lại các truyền thông này để xử lý các yêu cầu của bạn, để phản hồi và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.

 • Các trang đối tác thứ ba

  Quy định riêng tư chỉ áp dụng cho các trang mạng và ứng dụng do Life.Church sở hữu và vận hành. Life.Church không thể quản chế các trang khác liên kết từ trong các trang mạng và dịch vụ khác nhau của chúng tôi. Các trang đó có thể gởi cookie hoặc tập tin của chính họ vào máy bạn, thu dữ liệu hoặc xin lấy thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên tìm hiểu quy định riêng tư của họ và cẩn thận trong việc lựa chọn trang nào để vào.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Khi bạn đăng ký một dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Nếu Life.Church muốn sử dụng thông tin này theo một cách khác với mục đích ban đầu, chúng tôi sẽ hỏi xin phép bạn trước. Bạn có thể từ chối trình báo thông tin cá nhân cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, cũng có nghĩa là bạn có thể sẽ không nhận được dịch vụ đó.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Life.Church không chia sẻ thông tin với các tổ chức khác ngoài Life.Church mà không được phép của bạn. Life.Church có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn chỉ khi tin chắc rằng các truy cập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để (a) đáp ứng các yêu cầu về luật ứng dụng hoặc pháp lý, (b) thi hành Điều khoản sử dụng, bao gồm các điều tra vi phạm, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các giả mạo, lỗi an ninh hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ quyền sở hữu và an toàn của Life.Church, người sử dụng hoặc cộng đồng, theo như pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Life.Church sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý để chống lại các truy cập hoặc thay đổi trái phép, các tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu, bao gồm cả việc xem xét thu thập dữ liệu, lưu trữ, và quá trình xử lý và tổ chức an ninh, cũng như các biện pháp an ninh cụ thể để phòng chống các truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu cá nhân. Trừ phi được bạn công khai cho phép, Life.Church giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn cho các nhân viên và đối tác nào cần phải biết những thông tin đó để vận hành, phát triển, và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Các cá nhân này đều có trách nhiệm giữ bảo mật và sẽ phải chịu kỷ luật, bao gồm cả việc sa thải và truy tố hình sự nếu không làm tròn trách nhiệm trên.

Sự toàn vẹn dữ liệu

Life.Church kiểm soát việc thu nhận, lưu trữ, và xử lý dữ liệu để bảo đảm là chúng tôi chỉ thu thập, lưu, và xử lý các thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp và nâng cao dịch vụ. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm các thông tin được xử lý là chính xác, đầy đủ, và hiện thời, nhưng chúng tôi bị phụ thuộc vào người sử dụng về việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân của họ khi cần thiết.

Xử lý và cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Life.Church, chúng tôi nỗ lực để tạo cơ hội cho bạn truy cập thông tin cá nhân của mình để chỉnh sửa nếu chúng không chính xác, hoặc để xóa bỏ chúng theo ý muốn của bạn (trừ phi chúng cần được giữ lại theo luật định hoặc vì mục đích nâng cao dịch vụ). Chúng tôi yêu cầu các cá nhân phải tự nhận diện mình và các thông tin được yêu cầu xử lý, sửa đổi hoặc tháo bỏ trước khi các yêu cầu này được thực hiện, và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu này nếu chúng bị lặp lại một cách vô lý hoặc có hệ thống, gây ra các sự cố kỹ thuật, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc quá thiếu thực tế (chẳng hạn như các yêu cầu liên quan đến thông tin trong bộ nhớ dự phòng), hoặc các yêu cầu không đòi hỏi phải truy cập. Bất cứ trường hợp nào chúng tôi cung cấp dịch vụ truy cập và sửa đổi thông tin, chúng tôi đều thực hiện miễn phí, trừ phi có những đòi hỏi khác thường. Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm các quy trình khác nhau để truy cập, sửa đổi, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Thi hành luật định

Life.Church kiểm soát việc thi hành Quy định riêng tư theo định kỳ. Khi chúng tôi nhận được đơn than phiền về vấn đề riêng tư, chúng tôi sẽ theo quy định mà liên lạc với nguyên đơn về vấn đề của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các thẩm quyền thích hợp, bao gồm các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, nhằm giải quyết bất cứ than phiền (về việc chuyển đổi dữ liệu riêng tư) nào không thể giải quyết được giữa Life.Church và cá nhân đó.

Thắc mắc

Bất cứ câu hỏi nào về quy định riêng tư có thể gởi về legal@youversion.com