Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thân Gửi Nghiện Ngập...

Thân Gửi Nghiện Ngập...

5 ngày

"Thân Gửi Nghiện Ngập..." là kế hoạch đọc 5 ngày đi sâu vào chu kỳ nghiện ngập theo quan điểm Kinh Thánh. Lời Chúa đưa ra nhiều góc nhìn sâu sắc và sức mạnh liên quan đến các cuộc đấu tranh của chúng ta, chúng tôi cầu nguyện rằng sự đóng góp này sẽ an ủi và truyền cảm hứng cho bạn trong quá trình phục hồi!

Chúng tôi muốn cảm ơn George và Meredith Shafer, nhà sáng lập STORM Inc., đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.storminc.org
Thông tin phát hành

Các kế hoạch liên quan

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi