Câu Chuyện Phục Sinh

7 Ngày

Nếu bạn biết mình chỉ còn sống một tuần nữa thôi, bạn sẽ làm gì? Tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất trong thân thể con người lại tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ, những lời tiên tri được ứng nghiệm, lời nguyện cầu tha thiết, các cuộc đối thoại sâu sắc, những hành động đầy tượng trưng, ý nghĩa, và những sự kiện làm thay đổi cả thế giới. Kế hoạch này được bắt đầu từ Thứ Hai trước Lễ Phục Sinh, và mỗi ngày sẽ dẫn dắt bạn qua bốn sách Tin Lành kể lại câu chuyện về Tuần Lễ Thánh này.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Hãy vào trang www.Life.Church nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Life.Church!

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất