Những Giấc Mơ Được Chuộc

Những Giấc Mơ Được Chuộc

7 Ngày

Chúng ta làm gì khi những giấc mơ của chúng ta nằm ngoài tầm với hay thậm chí tan vỡ? Từng bị lạm dụng và tổn thương tinh thần, cũng như đã trải qua sự tan nát của một cuộc ly dị, hết lần này đến lần khác tôi đã đối diện với câu hỏi này. Dù cho bạn đang trải qua một bi kịch đau thương hay sự mất mát, hay sự thất vọng của một mùa dài chờ đợi, giấc mơ mà Đức Chúa Trời dành cho bạn vẫn sống động! Bạn ơi, đã đến lúc ước mơ lần nữa.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Harmony Grillo (Con Là Một Báu Vật) đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://harmonygrillo.com

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất