Về YouVersion

Tầm quan trọng

Trong quá khứ, con người không có nhiều cơ hội để tìm đọc Kinh Thánh, nhưng ngày nay mọi sự đã khác. Tuy vậy những người có cơ hội tiếp cận Kinh Thánh lại nghĩ thông điệp này không áp dụng cho cuộc sống của họ. Cùng một lúc đó, nhiều người khác tin rằng có sự liên hệ chặt chẽ giữa Kinh Thánh và trải nghiệm hằng ngày của họ.

Cách mạng thông tin

Trong thập kỷ qua Internet đã tạo nên một cuộc cách mạng thông tin cho nhân loại, giúp họ chia sẻ, đóng góp, sáng tạo, truyền tải và giao tiếp toàn cầu. Thật dễ dàng để bày tỏ bạn là ai và bạn tin tưởng những gì cho cả thế giới biết!

YouVersion

Được thành lập từ năm 1996, mục đích của Life.Church là dẫn dắt mọi người trở nên môn đồ tận hiến cho Đấng Christ. Để làm được điều đó, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều cách mới để giúp mọi người kết nối với Kinh Thánh trong cuộc sống mỗi ngày. Phương pháp của chúng tôi đã thay đổi qua năm tháng khi kết hợp các chiến lược và công nghệ đa dạng. Nhưng trọng tâm của chúng tôi vẫn là nỗ lực để bày tỏ và giúp mọi người hiểu được Lời Chúa có ảnh hưởng đến thế nào trong cuộc sống mỗi người, bất luận họ đang ở giai đoạn nào trong đời mình.

YouVersion đại diện cho một chân trời mới trong các nỗ lực của Life.Church. Chúng tôi không chỉ đang xây dựng một công cụ để tác động đến thế giới bằng kỹ thuật tiên tiến, mà quan trọng hơn, chúng tôi đang khuyến khích mọi người trong mối quan hệ với Thượng Đế khi họ khám phá được tầm ảnh hưởng của Kinh Thánh lên cuộc sống mình.