Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Về YouVersion

Tầm quan trọng

Trong nhiều thế hệ trước đây, người ta có thể tiếp cận Kinh Thánh rất hạn chế. Ngày nay, điều này không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên, nhiều người tiếp cận với Kinh Thánh cho rằng thông điệp của Kinh Thánh không áp dụng cho cuộc sống của họ. Đồng thời, có những người khác tin rằng có mối liên hệ giữa Kinh Thánh và trải nghiệm hàng ngày của họ.

Cách mạng thông tin

Trong thập kỷ qua, Internet đã mang lại một cuộc cách mạng trao quyền cho mọi người hơn bao giờ hết. Với khả năng chia sẻ, đóng góp, sáng tạo, phát sóng và giao tiếp, thật dễ dàng để thể hiện chúng ta là ai và chúng ta tin tưởng điều gì với phần còn lại của thế giới.

YouVersion

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1996, mục đích của Life.Church là dẫn dắt mọi người trở thành những môn đồ hết lòng tận tụy với Đấng Christ. Khi làm như vậy, chúng tôi đã tìm kiếm những cách mới để giúp mọi người kết nối Kinh Thánh với cuộc sống hàng ngày của họ. Các phương pháp của chúng tôi đã thay đổi qua nhiều năm khi chúng tôi kết hợp nhiều công nghệ và chiến lược khác nhau. Nhưng về cốt lõi, trọng tâm của chúng tôi vẫn là tính phù hợp khi chúng tôi luôn cố gắng chứng minh và dạy cho mọi người biết Lời Đức Chúa Trời liên quan đến mọi người như thế nào, bất kể họ ở đâu trong cuộc sống. YouVersion đại diện cho một tiền tuyến mới trong nỗ lực của Life.Church. Chúng tôi không chỉ xây dựng một công cụ để tác động đến thế giới bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, quan trọng hơn, chúng tôi đang thu hút mọi người vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời khi họ khám phá ra sự liên quan của Kinh Thánh đối với cuộc sống của họ.

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi