Đức Chúa Trời là _______

Đức Chúa Trời là _______

6 ngày

Đức Chúa Trời là ai? Tất cả chúng ta đều có những câu trả lời khác nhau, nhưng làm cách nào để biết đâu là sự thật? Cho dù trải nghiệm của bạn với Đức Chúa Trời, Cơ Đốc Nhân hay hội thánh như thế nào, đã đến lúc khám phá Đức Chúa Trời về con người thật của Ngài — thực tế, hiện tại và sẵn sàng gặp gỡ bạn ngay tại nơi bạn đang ở. Hãy thực hiện bước đầu tiên trong Kế hoạch Kinh Thánh 6 ngày này cùng với chuỗi thông điệp của Mục sư Craig Groeschel, Đức Chúa Trời là _______.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin/

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất