Nêu Ý Nghĩa Công Việc Của Bạn

Nêu Ý Nghĩa Công Việc Của Bạn

4 Ngày

Phần lớn chúng ta dành khoảng 50 phần trăm cuộc đời trưởng thành của chúng ta tại nơi làm việc. Chúng ta muốn biết công việc của chúng ta có ý nghĩa - rằng công việc của chúng ta là quan trọng. Nhưng căng thẳng, đòi hỏi và hoàn cảnh bất lợi có thể khiến chúng ta thấy công việc là khó khăn- một điều gì đó để vượt qua. Kế hoạch đọc này sẽ giúp bạn nhận ra sức mạnh mà bạn có để chọn một ý nghĩa tích cực cho công việc của bạn bắt nguồn từ đức tin.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Workmatters đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://www.workmatters.org/workplace-devotions/

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất