Lời Chúa đồng hành cùng bạn

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!

Tải App Kinh Thánh bây giờ

Miễn phí 100%!

YouVersion được phổ biến toàn cầu

Hơn 1600 ngôn ngữ toàn cầu.


Mobile_feature
Download-qr-code
Quét Mã QR này bằng thiết bị di động của bạn để tải xuống ứng dụng Kinh Thánh miễn phí.

Mọi người đang nói gì về App Kinh Thánh miễn phí...