Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Kinh Thánh Cho Trẻ Em

Kinh Thánh Cho Trẻ Em

Làm thế nào mà tất cả bắt đầu? Chúng ta đã đến từ đâu? Tại sao có rất nhiều đau khổ trên thế giới? Có hy vọng nào không? Có đời sống sau khi chết? Tìm câu trả lời khi bạn đọc lịch sử thực sự của thế giới.

Chúng tôi xin cảm ơn Bible for Children, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://bibleforchildren.org/languages/vietnamese/stories.php

Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi