Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ma-thi-ơ

Ma-thi-ơ

41 ngày

Ma-thi-ơ chứng minh cho độc giả Do Thái tin mừng rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si của họ bằng cách cho thấy cuộc đời và chức vụ của Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước như thế nào. Du lịch hàng ngày qua Ma-thi-ơ khi bạn nghe nghiên cứu âm thanh và đọc những câu chọn lọc từ lời Chúa.

Chúng tôi xin cảm ơn Thru the Bible đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://ttb.org/
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi