Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Kế hoạch Kinh Thánh

Bắt đầu một sự tĩnh nguyện hàng ngày liên quan đến câu Kinh Thánh hôm nay

Câu Kinh Thánh tuần này

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi