Câu Kinh Thánh trong ngày

March 24, 2023

Câu Kinh Thánh trong Ngày - ngày 83 - hình ảnh 1
Câu Kinh Thánh trong Ngày - ngày 83 - hình ảnh 2
Câu Kinh Thánh trong Ngày - ngày 83 - hình ảnh 3

Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi.

Ga-la-ti 5:24 (VIE2010)

Đọc Ga-la-ti 5:24
Đăng ký