Tôi Chọn

Tôi Chọn

12 ngày

Có bao giờ bạn cảm thấy mình bị mắc ket trong một cuốn sách phiêu lưu do chính bạn lựa chọn với người khác đang lựa chọn không? Các mẹ nói đúng. Sự lựa chọn của chúng ta thực sự quan trọng - rất nhiều. Kế hoạch Kinh Thánh Life.Church này đồng hành với các thông điệp của Mục Sư Craig Groeschel thành một trong số lựa chọn mạnh mẽ nhất mà bất kỳ ai có thể thực hiện. Có lẽ chúng ta không thể lựa chọn những cuộc phiêu lưu cho riêng mình, nhưng chúng ta có thể chọn mục đích, cầu nguyện, đầu phục, kỷ luật, tình yêu, và tầm quan trọng.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất