Sự khôn ngoan căn bản: Một hành trình 7-ngày cho những người cha

Sự khôn ngoan căn bản: Một hành trình 7-ngày cho những người cha

7 Ngày

Thật không thể đếm xuể công khó mà cha của chúng ta đã nhào nặn/ định hình chúng ta. Không ai có thể chối bỏ quyền lực và sự ảnh hưởng của người cha thế gian của họ. Và bởi vì hầu hết những người nam cảm thấy mình chưa được chuẩn bị để trở thành một người cha, do đó thật cần thiết để tìm kiếm lời hướng dẫn từ Kinh Thánh và từ những người cha khác. Sự khôn ngoan triệt để là một hành trình tiến tới sự khôn ngoan và sáng suốt cho những người cha bằng cách kết hợp những nguyên tắc và sự khôn ngoan từ Kinh Thánh với kinh nghiệm của những người cha lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn, là những người đã có những trãi nghiệm về lỗi lầm của mình.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Radical Mentoring đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://radicalwisdombook.com

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất