Điều khoản sử dụng

Chỉnh sửa lần cuối vào 6/5/2012


Điều khoản sử dụng này đã được biên dịch để bạn tiện đọc; tuy nhiên, Life.Church không bảo đảm tính chính xác trong dịch thuật. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa tiếng Anh và bản dịch này, bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực hơn.


 1. Chấp nhận các điều khoản
 2. Khi bấm vào 'Tôi đồng ý', bạn nhận thức rằng mình đã đọc và đồng ý tuân theo các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG của YouVersion. Life.Church cung cấp dịch vụ trên mạng (Internet) và mạng toàn cầu (World Wide Web) thông qua ứng dụng YouVersion và hàng loạt trang mạng khác thuộc http://bible.com theo ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG sau đây. Life.Church thỉnh thoảng sẽ cập nhật ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG mà không thông báo trước, và duy trì phiên bản hiện thời nhất của ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG tại: https://bible.com/terms. Khi sử dụng YouVersion, bạn cũng phải tuân theo bất cứ hướng dẫn hay quy định nào sẽ được bổ sung vào trang YouVersion sau này. Tất cả hướng dẫn và quy định từ đó sẽ được kết hợp chặt chẽ vào các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. Các vi phạm về ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG cần được trình báo qua email về địa chỉ legal@youversion.com.

 3. Mô tả dịch vụ
 4. Life.Church giúp người sử dụng truy cập hàng loạt dịch vụ miễn phí qua YouVersion, bao gồm xem video trực tuyến, đăng bài blog và lời bình, đăng bài bình luận, sử dụng các phương tiện truyền thông, diễn đàn, và các nội dung được cá nhân hóa, v.v... Khi sử dụng YouVersion, bạn nhận biết việc này bao gồm các hình thức liên lạc từ Life.Church như thông báo dịch vụ, tin nhắn quản lý, và các tin nhắn khác mà bạn đã đăng ký tự chọn. Bạn nhận biết và đồng ý rằng mình có trách nhiệm thực hiện thành công việc truy cập vào YouVersion, nghĩa là bạn phải có đầy đủ các trang thiết bị và đã chuẩn bị phí tổn cho các đối tác thứ ba (ví dụ như cước phí mạng, thời gian phát sóng, và các loại cước phí khác có liên quan đến việc hiển thị và chuyển phát tin nhắn).

 5. Giao ước đăng ký tài khoản
 6. Bạn nhận thức và đồng ý rằng mình đã
  • cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân như hướng dẫn trong mẫu đăng ký của YouVersion ('Dữ liệu đăng ký'), cũng như
  • duy trì và cập nhật kịp thời để dữ liệu đăng ký luôn trung thực, chính xác, hiện thời và đầy đủ. Nếu Life.Church nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp không trung thực, chính xác, hiện thời hay đầy đủ, Life.Church có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất cứ việc bạn sử dụng YouVersion (hoặc bất cứ phần nào theo đó) trong hiện tại hoặc tương lai. Life.Church quan tâm về sự an toàn và riêng tư của tất cả người dùng, đặc biệt là trẻ em. Vì lý do đó, phụ huynh có trẻ em dưới 13 tuổi và cho phép con em mình truy cập vào YouVersion phải nhận thức rằng YouVersion được thiết kế để thu hút nhiều đối tượng. Theo đó, với tư cách là người giám hộ hợp pháp của trẻ, bạn cũng là người có trách nhiệm xác định xem YouVersion có phù hợp với con em bạn hay không.

 7. Quy định riêng tư YouVersion
 8. Dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bạn được quản lý thể theo Quy định riêng tư tại https://bible.com/privacy. Bạn nhận biết rằng, qua việc sử dụng YouVersion, bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng các thông tin này (theo Quy định riêng tư), bao gồm việc chuyển tiếp các thông tin này đến Hoa Kỳ hoặc/và các nước khác để Life.Church lưu trữ, xử lý và sử dụng.

 9. Tài khoản thành viên, mật khẩu và an ninh
 10. Khi hoàn tất đăng ký YouVersion, bạn sẽ được trao tài khoản và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật cho tài khoản và mật khẩu, và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động thuộc tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý sẽ
  • lập tức báo với Life.Church nếu có bất cứ việc sử dụng tài khoản và mật khẩu nào của bạn mà chưa được phép, hoặc bất cứ sự cố an ninh nào, và sẽ
  • bảo đảm là bạn đã đăng xuất tài khoản sau mỗi lần sử dụng.

 11. Tư cách thành viên
 12. Bạn nhận biết rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, tin nhắn, tag, bài đăng blog hoặc diễn đàn, hoặc các nội dung khác, dù được đăng công khai hay riêng tư, đều do một mình người khởi phát nội dung ấy chịu trách nhiệm. Nghĩa là, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung mà bạn đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng qua YouVersion. Mặc dù Life.Church có kiểm soát nội dung được đăng lên YouVersion, Life.Church không thể bảo đảm 100% tính chính xác, trung thực, chất lượng, hoặc mức độ phù hợp của các nội dung đó. Bạn nhận biết và đồng ý rằng, qua việc sử dụng YouVersion, bạn có thể sẽ gặp phải các nội dung thiếu lành mạnh, mang tính xúc phạm hoặc chống đối. Bạn đồng ý sẽ không dùng YouVersion để:
  • đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng bất cứ nội dung nào mang tính bất hợp pháp, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai trái, phỉ báng, thô tục, đồi trụy, lăng mạ, xâm phạm quyền riêng tư, thù hận, phân biệt, chống đối chủng tộc hoặc dân tộc;
  • xâm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
  • giả mạo bất kỳ cá nhân hay tập thể nào, bao gồm cả nhân viên của Life.Church, ban lãnh đạo diễn đàn, người hướng dẫn - tổ chức, hoặc tuyên bố hay đại diện mình là một người hoặc tổ chức nào một cách sai sự thật;
  • giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các ký hiệu nhận dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được chuyển phát qua YouVersion;
  • đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn không được phép thể theo pháp luật hoặc các quan hệ đã được giao ước hoặc ủy thác (như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật từ các quan hệ việc làm hoặc từ các thỏa thuận không tiết lộ);
  • đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào xâm phạm quyền sáng chế, nhãn hiệu đăng ký, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các sở hữu độc quyền khác của bất kỳ tập thể nào;
  • đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng bất kỳ nội dung quảng cáo, mời gọi, thư rác, thư dây chuyền, v.v... mà chưa được phép;
  • đăng tải, email, chuyển phát hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ các mã vi tính nào khác, các tập tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn tính năng của bất kỳ phần mềm vi tính, ổ cứng, hoặc thiết bị viễn thông nào;
  • phá vỡ các đối thoại thông thường hoặc hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến các tương tác trực tuyến của người sử dụng;
  • cản trở hoặc phá hoại YouVersion, máy chủ, hoặc mạng kết nối đến YouVersion, hoặc bất tuân theo các điều kiện, quy trình hoặc luật định của mạng kết nối đến YouVersion;
  • cố ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật ứng dụng nào của quốc tế, quốc gia, tiểu bang, hoặc địa phương;
  • cung cấp nội dung hoặc nguồn hỗ trợ (hoặc che giấu và ngụy trang bản chất, địa điểm, nguồn gốc, hoặc chủ sở hữu của nguồn hỗ trợ đó) cho bất kỳ tổ chức nào mà chính phủ Hoa Kỳ đã xác định là tổ chức khủng bố nước ngoài, thể theo điều 219 của Đạo luật Di cư và Quốc gia;
  • theo dõi lén lút hoặc quấy rối người khác; hoặc/và
  • thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng cho các hành vi hoặc hoạt động phạm pháp đã đề cập như trên.
  • Life.Church cung cấp YouVersion nhằm phục vụ các lợi ích thuộc linh và tinh thần của cá nhân. Bạn nhận biết rằng Life.Church có thể hoặc không kiểm soát trước các nội dung, nhưng Life.Church và ban thiết kế có quyền (chứ không phải nghĩa vụ) theo suy xét của mình mà kiểm tra, từ chối, hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào được chia sẻ qua YouVersion, vì bất cứ lý do nào.

   Bạn nhận biết, đồng ý và thỏa thuận rằng Life.Church có quyền truy cập, bảo lưu và tiết lộ thông tin tài khoản và các nội dung của bạn theo đúng pháp luật và sự tin cậy rằng, việc lưu giữ và tiết lộ này là hợp lý và cần thiết để:
   • tuân theo các quy trình pháp lý;
   • thực thi các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG;
   • phản hồi các tuyên bố về bất cứ nội dung nào vi phạm quyền của đối tác thứ ba;
   • phản hồi các yêu cầu của dịch vụ chăm sóc khách hàng; hoặc
   • bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn cá nhân của Life.Church, người sử dụng và cộng đồng.

   Bạn nhận biết rằng các quy trình chuyển phát và kỹ thuật của YouVersion, bao gồm nội dung của bạn, có thể
   • được luân chuyển trên nhiều mạng khác nhau; và
   • sẽ được biến đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cũng như mạng kết nối.

 13. Truyền thông toàn cầu
 14. Bạn nhận biết rằng, khi sử dụng YouVersion, bạn sẽ khởi phát các hình thức truyền thông đến mạng vi tính toàn cầu của Life.Church. Vì thế, ngay cả các truyền thông tưởng chừng như chỉ thuộc phạm vi tiểu bang cũng có thể được luân chuyển ra ngoài bang và ra quốc tế, bất luận bạn đang ở đâu tại thời điểm luân chuyển đó. Thế nên, bạn nhận biết rằng việc sử dụng YouVersion bao gồm cả việc luân chuyển dữ liệu trong nước lẫn quốc tế. Bạn nhận thức tính toàn cầu của mạng và đồng ý sẽ tuân theo tất cả luật địa phương về các hành vi và nội dung trực tuyến. Cụ thể hơn, bạn đồng ý sẽ tuân theo tất cả luật ứng dụng về việc luân chuyển các dữ liệu kỹ thuật xuất phát từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn đang ở.

 15. Nội dung được đăng trình và công bố để được cung cấp dịch vụ
 16. Life.Church không tuyên bố sỡ hữu đối với các nội dung mà bạn trình lên hoặc công khai để được sử dụng YouVersion. Dù vậy, đối với các nội dung mà bạn đưa lên trang mạng YouVersion, bạn cho phép Life.Church các quyền sau:
  • Đối với các nội dung mà bạn đưa lên trang mạng YouVersion, chúng tôi được quyền sử dụng, phân phối, tái tạo, bổ sung, điều chỉnh, hiển thị công khai và dẫn xuất các nội dung đó vì mục đích cung cấp và quảng bá cho các bộ phận của YouVersion mà nội dung đó được trình lên. Quyền lợi này tồn tại cho đến khi nào bạn còn giữ lại nội dung đó trên YouVersion, và sẽ kết thúc khi bạn hoặc Life.Church tháo bỏ nội dung đó khỏi YouVersion.

  • Đối với các nội dung khác ngoài hình ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn trình lên để nhận được dịch vụ công cộng của YouVersion, chúng tôi được toàn quyền (không có thời hạn và không thể thu hồi) để sử dụng, phân phối, tái tạo, bổ sung, điều chỉnh, phát hành, biên dịch, hiển thị công khai và dẫn xuất một phần hoặc toàn bộ nội dung đó, và kết hợp chúng với các nội dung khác trên bất cứ hình thức hay phương tiện nào đã được biết đến bây giờ hoặc sẽ được phát triển sau này.

  • 'Truy cập công cộng' là các bộ phận của YouVersion được chủ định công khai cho toàn thể cộng đồng. Các nơi truy cập công cộng YouVersion bao gồm (nhưng không hạn chế trong) bảng thông báo, lời bình blog, khu vực cộng đồng, và diễn đàn mở cho các thành viên lẫn khách viếng thăm.

 17. Đóng góp cho YouVersion
 18. Qua việc gởi cho YouVersion các đóng góp về ý tưởng, đề xuất, văn bản, hoặc/và kiến nghị, bạn nhận biết và đồng ý rằng:
  • các đóng góp của bạn không chứa các thông tin bảo mật hay độc quyền;
  • Life.Church không có nghĩa vụ công khai hoặc ngụ ý phải bảo mật các đóng góp đó;
  • Life.Church được quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc không sử dụng hoặc tiết lộ) các đóng góp đó vì bất cứ mục đích gì, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện truyền thông toàn cầu nào;
  • Có thể đã có những thứ tương tự với các đóng góp của bạn mà Life.Church đang xem xét hoặc phát triển;
  • đóng góp của bạn hiển nhiên sẽ trở thành tài sản của Life.Church, và Life.Church không có nghĩa vụ gì đối với bạn; và
  • bạn không thể đòi hỏi bất cứ đền bù hay bồi hoàn nào từ Life.Church trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 19. Trách nhiệm bồi thường và nghĩa vụ pháp lý
 20. Bạn đồng ý sẽ bảo lãnh cho Life.Church cùng các bộ phận, chi nhánh, ban ngành, nhân viên, cộng sự, và người cấp phép của chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ tuyên bố hay đòi hỏi nào, bao gồm các phí tổn hợp lý để mướn luật sư, từ bất kỳ tổ chức thứ ba hay vấn đề từ nội dung mà bạn đăng tải, luân chuyển hoặc sử dụng trên YouVersion, việc bạn sử dụng YouVersion, kết nối YouVersion, vi phạm ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của người khác. Bạn công khai nhận biết và đồng ý rằng, Life.Church cùng các bộ phận, chi nhánh, ban ngành, nhân viên, cộng sự, và người cấp phép của chúng tôi sẽ không bảo đảm việc:
  • YouVersion sẽ đáp ứng các đòi hỏi của bạn;
  • YouVersion sẽ không bị cản trở, đúng hẹn, an toàn tuyệt đối hoặc không có sai sót; và
  • các kết quả từ việc bạn sử dụng YouVersion sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. Trong mọi trường hợp, Life.Church không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng các nội dung được lưu hành trên YouVersion.
  Bạn công khai nhận biết và đồng ý rằng, mọi tài liệu được tải xuống hoặc lấy về từ YouVersion được truy cập tùy theo suy xét và rủi ro của bạn, và bạn sẽ tự mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào đối với hệ thống vi tính hoặc mất mát dữ liệu của bạn bởi việc tải xuống các tài liệu đó.

 21. Không mua bán lại dịch vụ
 22. Bạn đồng ý sẽ không tái tạo, sao chép, mua bán, trao đổi, hoặc lạm dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, đối với bất kỳ phần nào của YouVersion (bao gồm tên sử dụng của bạn), việc sử dụng YouVersion, hoặc truy cập YouVersion.

 23. Phương thức hoạt động chung về việc sử dụng và lưu trữ
 24. Bạn nhận biết rằng Life.Church có thể thành lập và đôi lúc sẽ bổ sung các giới hạn và phương thức hoạt động chung của YouVersion, bao gồm và không hạn chế về thời hạn mà các nội dung được giữ lại trên YouVersion. Bạn đồng ý rằng Life.Church không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý phải xóa hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào được duy trì hoặc lưu hành trên YouVersion. Bạn nhận biết rằng Life.Church có quyền tùy theo suy xét của mình mà đăng xuất và xóa bỏ các tài khoản không hoạt động trong khoảng thời gian quá dài.

 25. Bổ sung và sửa đổi dịch vụ
 26. Bất cứ lúc nào Life.Church cũng có quyền sửa đổi, bổ sung, ngừng tạm thời hoặc ngừng vĩnh viễn YouVersion (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), có hoặc không có thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Life.Church sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ tổ chức thứ ba nào về việc sửa đổi, tạm ngưng hoặc cắt bỏ YouVersion.

 27. Chấm dứt tài khoản
 28. Bạn đồng ý rằng Life.Church có thể vì bất cứ lý do nào hoặc không vì lý do nào và không thông báo trước, tùy theo suy xét của chính Life.Church, sẽ đóng tài khoản và ngăn truy cập của bạn vào YouVersion ở bất kỳ thời điềm nào, và không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ tổ chức thứ ba nào vì sự ngăn chặn tài khoản cũng như truy cập của bạn vào YouVersion.

 29. Trao đổi với các tổ chức thứ ba
 30. Bạn nhận biết rằng các trao đổi của bạn với bất kỳ tổ chức nào mà bạn gặp gỡ hoặc tìm được qua YouVersion là hoàn toàn chỉ giữa bạn và tổ chức đó. Bạn đồng ý rằng Life.Church không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào gây ra bởi các trao đổi đó.

 31. Các đường dẫn
 32. YouVersion hoặc các đối tác thứ ba có thể cung cấp đường dẫn đến các trang mạng hoặc nguồn khác. Bạn nhận biết và đồng ý rằng Life.Church không thể kiểm soát, không chịu trách nhiệm cung cấp, không chứng thực và cũng không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo sản phẩm nào xuất hiện trên các trang mạng đó. Bạn nhận biết và đồng ý rằng Life.Church không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về các tổn thất hay mất mát vì liên hệ sử dụng hay sự tin cậy nào đối với nguồn đó.

 33. Các sở hữu độc quyền
 34. Bạn nhận biết và đồng ý rằng YouVersion có chứa các thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, quyền sáng chế, luật tài sản trí tuệ, hoặc các luật và độc quyền sở hữu khác. Trừ phi được luật pháp hoặc Life.Church công khai cho phép, bạn đồng ý sẽ không sao chép, sửa đổi, cho vay hoặc thuê mướn, phân phát, hiển thị công cộng hoặc tạo ra các sản phẩm dựa theo bất cứ phần nào của YouVersion hoặc toàn bộ YouVersion.

 35. Giới hạn nghĩa vụ pháp lý
 36. Bạn công khai nhận biết và đồng ý rằng, Life.Church cùng các bộ phận, chi nhánh, ban ngành, nhân viên, cộng sự, và người cấp phép của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, mang tính ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả, bao gồm nhưng không hạn chế trong các tổn thất về lợi ích thương mại, thiện ý, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các mất mát vô thực thể khác (ngay cả khi Life.Church đã được cảnh báo về các khả năng tổn thất đó), là kết cuộc từ:
  • việc có thể hoặc không thể sử dụng YouVersion;
  • truy cập hoặc chuyển đổi dữ liệu mà không được phép;
  • các tuyên bố hoặc hành vi từ bất kỳ đối tác thứ ba nào trên YouVersion; hoặc
  • bất kỳ vấn đề nào liên quan đến YouVersion.

 37. Không có lợi nhuận cho các tổ chức thứ ba
 38. Bạn đồng ý rằng, trừ phi ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG có đề cập, không có lợi nhuận gì từ thỏa thuận này cho các tổ chức thứ ba.

 39. Thông báo
 40. Life.Church có thể cung cấp các thông báo cho bạn, bao gồm thông báo về các thay đổi trong ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, qua email, thư từ, tin nhắn, bài đăng trên YouVersion, hay các phương tiện khác đang phổ biến hiện nay hoặc sẽ được phát triển sau này.

 41. Thông tin về nhãn hiệu đăng ký
 42. Các nhãn tên, biểu trưng (logo), nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Life.Church và các mục vụ khác là các nhãn hiệu đã đăng ký của Life.Church ('Nhãn hiệu Life.Church'). Nếu không có văn bản cho phép từ Life.Church, bạn đồng ý sẽ không trưng bày hay sử dụng Nhãn hiệu Life.Church dưới bất kỳ hình thức nào.

 43. Thông báo và quy trình tố tụng vi phạm bản quyền hoặc tài sản trí tuệ
 44. Life.Church tôn trọng tài sản trí tuệ của mọi người. Chúng tôi yêu cầu người sử dụng cũng vậy, đặc biệt nếu chúng liên quan đến việc sử dụng YouVersion. Trong các trường hợp cụ thể và tùy theo suy xét của mình, Life.Church có thể treo hoặc/và đóng tài khoản của người sử dụng nào liên tục vi phạm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép dẫn đến vi phạm bản quyền, hoặc quyền tài sản trí tuệ của bạn bị xâm phạm theo cách nào khác, hãy gởi các thông tin sau đây tới legal@youversion.com:
  • Một chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của người được quyền hành động thay mặt người chủ sở hữu của bản quyền hoặc tài sản trí tuệ đang được nghi vấn;

  • Một văn bản viết tay mô tả lại tác phẩm bị sao chép hoặc tài sản trí tuệ nào khác mà bạn tuyên bố bị xâm phạm;

  • Một văn bản viết tay mô tả địa điểm của nội dung mà bạn tuyên bố bị xâm phạm là ở YouVersion;

  • Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email hiện hành của bạn;

  • Một văn bản do chính bạn viết, rằng bạn tin chắc việc sử dụng đó không được chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp luật cho phép;

  • Một văn bản do bạn viết, tuyên thệ trước pháp luật rằng các thông tin trên do bạn cung cấp là chính xác, và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc tài sản trí tuệ, hoặc bạn được phép hành động thay mặt người chủ sở hữu bản quyền hoặc tài sản trí tuệ. Bạn có thể liên hệ với Cục Xử lý Vi phạm Bản quyền và Tài sản Trí tuệ của Life.Church:
   Địa chỉ: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Điện thoại: (405) 680-5433
   Fax: (405) 844-3002
   Email: legal@youversion.com

Thông tin chung

Toàn bộ thỏa thuận: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Life.Church và sẽ chi phối việc bạn sử dụng YouVersion, thay thế cho mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và Life.Church về YouVersion. Có thể bạn cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung sau này.

Lựa chọn của pháp luật và diễn đàn: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG và quan hệ giữa bạn và Life.Church do luật của tiểu bang Oklahoma áp đặt mà không có mâu thuẫn pháp lý nào. Bạn và Life.Church đồng ý sẽ khai trình lên các tòa án thuộc quyền hạn Quận Oklahoma, bang Oklahoma.

Tính hiệu lực của hợp đồng và từ bỏ pháp lý: Nếu Life.Church thất bại trong việc thi hành bất cứ điều khoản nào, thì cũng không khước từ pháp lý đối với các điều khoản đó. Nếu một tòa án thuộc đúng quyền hạn xác định bất cứ điều khoản nào là không có giá trị, các bên vẫn phải đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực để hiệu lực hóa ý định của các bên theo như điều khoản, và mọi phần khác thuộc ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Quyền kiêm hưởng và không chuyển nhượng: Bạn đồng ý rằng tài khoản Life.Church của bạn là không sang chuyển được, và bất cứ quyền nào về tên sử dụng và nội dung trong tài khoản của bạn sẽ chấm dứt khi bạn qua đời. Khi nhận được bản sao giấy báo tử của bạn, Life.Church sẽ đóng tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung trong đó.

Đạo luật giới hạn: Bạn nhận biết và đồng ý rằng, bất kể sự khác biệt trong luật định nào, mọi tuyên bố hay hành động liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng YouVersion hoặc các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này phải được lập biên bản trong vòng một (1) năm kể từ khi tuyên bố hoặc hành động đó xảy ra, nếu không sẽ bị khép lại vĩnh viễn.

Các tiêu đề của ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG này chỉ vì mục đích thuận tiện chứ không có giá trị hợp đồng hoặc pháp lý.