Điều khoản sử dụng

Sửa đổi lần cuối vào ngày 25 tháng 5 năm 2018

Khi YouVersion cung cấp cho bạn bản dịch phiên bản tiếng Anh của Điều khoản, thì bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và các phiên bản bằng tiếng Anh của Điều khoản sẽ điều chỉnh mối quan hệ của bạn với YouVersion. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung phiên bản bằng tiếng Anh của Điều khoản và nội dung bản dịch thì phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản chính.


Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng bible.com, youversion.com và / hoặc YouVersion ứng dụng di động Ứng dụng Kinh Thánh, Ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi và Bible Lens (cùng với "YouVersion"), dù là khách hoặc người dùng đã đăng ký, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này. Vui lòng đọc các Điều khoản này cũng như Chính sách bảo mật cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng YouVersion. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật bạn không phải truy cập hoặc sử dụng YouVersion.

Thay đổi Điều khoản

YouVersion được cung cấp bởi Life Covenant Church, Inc. (“Life.Church”, “we” hoặc “us”). Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi đều hiệu quả khi chúng tôi đăng chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng YouVersion sau khi đăng các Điều khoản đã sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Thay đổi đối với YouVersion

Mặc dù chúng tôi hy vọng luôn cung cấp cho bạn tính năng YouVersion và tất cả các tính năng của nó, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp YouVersion hoặc bất kỳ phần nào, phần hoặc chức năng của YouVersion mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của YouVersion không có sẵn bất cứ lúc nào.

Thông tin về bạn và quyền truy cập của bạn về YouVersion

Mọi thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua YouVersion là tùy thuộc vào chúng ta Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng YouVersion, bạn bằng lòng tất cả các hành động của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật.

Được phép và không được sử dụng

Các điều khoản này cho phép bạn sử dụng YouVersion theo Điều khoản này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại hoặc cho việc sử dụng nội bộ của tổ chức phi lợi nhuận của bạn. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu bởi Life.Church. Bạn đồng ý rằng bạn không được phép và sẽ không sử dụng YouVersion như sau:

 • theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế;
 • với mục đích khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào bằng cách phơi bày chúng với nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác;
 • mạo danh hoặc cố mạo danh bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào, kể cả Life.Church hoặc người dùng YouVersion khác;
 • để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác mà theo quyết định của chúng tôi, có thể gây hại cho Life.Church hoặc người dùng của YouVersion hoặc phơi bày chúng với trách nhiệm pháp lý;
 • theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, hư hỏng hoặc làm giảm sự cố của YouVersion hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng YouVersion của người khác;
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, gián điệp hoặc thiết bị tự động, quy trình hoặc phương tiện khác để truy cập YouVersion cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên YouVersion;
 • để đưa vào bất kỳ loại vi-rút, trojan, sâu, bom lôgic hoặc tài liệu nào độc hại hoặc có hại về mặt kỹ thuật;
 • để cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của YouVersion hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với YouVersion;
 • để tấn công YouVersion thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối; và
 • nếu không cố gắng can thiệp vào việc làm việc phù hợp của YouVersion.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào, theo quyết định của Life.Church theo quyết định riêng của mình:

 • chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, hận thù, khích động hoặc có thể bị phản đối;
 • quảng cáo tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử tình dục trên bất kỳ cơ sở nào, kể cả dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ nào khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác;
 • vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn đến bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành; hoặc là
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào;
 • bao gồm các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi khác, trao đổi hoặc quảng cáo; và
 • tạo ấn tượng rằng tài liệu phát ra từ hoặc được xác nhận bởi Life.Church hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu đây không phải là trường hợp.

Đóng góp của người dùng

YouVersion chứa các tính năng tương tác cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền cho người dùng khác hoặc nội dung hoặc tài liệu người khác (gọi chung là "Đóng góp của người dùng") trên hoặc thông qua YouVersion.

Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết xem xét Đóng góp của người dùng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trước khi được đăng trên hoặc thông qua YouVersion và không thể đảm bảo xóa tài liệu bị phản đối ngay sau khi được đăng. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc hành động nào liên quan đến việc truyền, truyền thông hoặc nội dung do bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào cung cấp.

Tất cả các Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ các Điều khoản này. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào trên hoặc thông qua YouVersion, bạn cấp cho chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mỗi người và người được cấp phép, người kế thừa và người được giao, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy để cung cấp chức năng YouVersion mà bạn yêu cầu hoặc sử dụng khác. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của người dùng và có quyền cấp giấy phép này và tất cả các Đóng góp của người dùng của bạn đều tuân thủ các Điều khoản này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng YouVersion nào khác đăng.

Bảo mật tài khoản

YouVersion cho phép người dùng tạo một tài khoản (“Thành viên”) yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định cho YouVersion. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp để trở thành một thành viên và đăng ký với YouVersion, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được cung cấp thông qua việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác trên YouVersion, được điều chỉnh bởi chúng tôi Chính sách bảo mật, và bạn đồng ý với tất cả các hành động chúng ta hãy tôn trọng thông tin của bạn phù hợp với chúng tôi với Chính sách bảo mật.

Nếu bạn chọn, hoặc được cung cấp, tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tương tự như một phần trong quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn đồng ý xử lý thông tin đó một cách bí mật và đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng trái phép tên người dùng của bạn hoặc mật khẩu hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, dù bạn đã chọn hoặc do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào, theo ý kiến ​​của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

Giám sát và thi hành; Tuân thủ pháp luật; Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền:

 • thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ người dùng nào, tài khoản Thành viên hoặc Đóng góp của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định của mình nếu chúng tôi cho rằng có vi phạm các Điều khoản này, vi phạm quyền của bên thứ ba, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của người khác, hoặc một mối đe dọa hoặc trách nhiệm hoặc gây hại cho thiện chí liên kết với YouVersion hoặc Life.Church;
 • thực hiện hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu đến việc thực thi pháp luật và tiết lộ thông tin của bạn, cho bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc trái phép nào của YouVersion; và
 • chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của YouVersion vì bất kỳ hoặc không có lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm các Điều khoản này.

Không giới hạn ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua YouVersion. BẠN TỪ BỎ VÀ GIỮ GIẤY PHÉP VÔ HẠI CỦA LIFE.CHURCH, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA HỌ, VIÊN CHỨC VÀ CÁC GIÁM ĐỐC KHỎI MỌI KHIẾU NẠI DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CỦA BẤT CỨ CỦA CÁC BÊN TRÊN TRONG HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐIỀU TRA PHÁP LÝ VÀ TỪ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NHƯ HẬU QUẢ CỦA CUỘC ĐIỀU TRA BỞI LIFE.CHURCH HOẶC CƠ QUAN PHÁP LUẬT CÓ THẨM QUYỀN.

Sự phụ thuộc của bạn vào thông tin và bản dịch

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua YouVersion chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào các thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin được tìm thấy trên YouVersion bằng nhiều ngôn ngữ, bản dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh của nội dung YouVersion được cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác của các bản dịch đó. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc đặt trên các vật liệu như vậy bởi bạn hoặc bất kỳ khách truy cập khác trên YouVersion, hoặc bởi bất cứ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung của nó.

Quyền sở hữu trí tuệ

YouVersion và nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp), được sở hữu bởi Life.Church, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp vật liệu khác và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Biểu tượng và thiết kế

Tên YouVersion, tên và biểu tượng Life.Church, tất cả tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là các nhãn hiệu và / hoặc bản quyền của Life.Church. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu và bản quyền này nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Life.Church. Tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên YouVersion đều là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Vi phạm sở hữu trí tuệ

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào của YouVersion, bao gồm cả Đóng góp của người dùng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, kể cả bản quyền, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền tới legal@life.church. Xin lưu ý rằng đó là chính sách của Life.Church để chấm dứt tài khoản người dùng của những người vi phạm.

Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

YouVersion có thể bao gồm nội dung do bên thứ ba cung cấp. Nếu YouVersion chứa liên kết đến các trang web khác và xuất hiện và các tài nguyên tương tự do bên thứ ba cung cấp, các liên kết và tài nguyên này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết từ YouVersion, bạn hoàn toàn chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Tất cả các tuyên bố và / hoặc ý kiến ​​được trình bày trong các tài liệu này và tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi và nội dung khác, ngoài nội dung được cung cấp bởi Life.Church, chỉ là ý kiến ​​và trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó. Những tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến ​​của Life.Church. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ vật liệu được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba.

Liên kết từ và đến YouVersion và các tính năng truyền thông xã hội

YouVersion có thể cung cấp các tính năng nhất định cho phép bạn kết nối hoặc liên kết đến hoặc từ các phương tiện truyền thông xã hội cũng như các ứng dụng và trang web của bên thứ ba khác và chia sẻ thông tin và liên lạc đến và từ YouVersion và các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng này vì chúng được chúng tôi cung cấp duy nhất liên quan đến nội dung chúng được hiển thị và theo các Điều khoản này và mọi điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi cung cấp liên quan đến các tính năng đó. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định của chúng tôi.

Hạn chế địa lý

Life.Church, chủ sở hữu của YouVersion, có trụ sở tại tiểu bang Oklahoma ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố rằng Youversion hoặc bất kỳ nội dung nào của Nội dung đó có thể truy cập hoặc thích hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Quyền truy cập vào YouVersion có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập YouVersion từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng bạn và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Từ chối bảo hành

BẠN SỬ DỤNG YOUVERSION, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ CHỨC NĂNG, DỊCH VỤ HOẶC KHOẢN MỤC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION LÀ NGUY CƠ CỦA RIÊNG BẠN, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT "" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" CƠ SỞ, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, HOẶC NHẬN HOẶC NGỤ Ý. CẢ LIFE.CHURCH HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN KẾT VỚI LIFE.CHURCH HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TÍNH ĐẦY ĐỦ, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC CÓ SẴN CỦA YOUVERSION. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CẢ LIFE.CHURCH HOẶC BẤT CỨ AI LIÊN KẾT VỚI ĐẠI DIỆN LIFE.CHURCH HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG YOUVERSION HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG CHỨC NĂNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, YOUVERSION HOẶC MÁY CHỦ MÀ LÀM CHO NÓ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC YOUVERSION ĐÓ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC CÁC KHOẢN MỤC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION KHÁC SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

LIFE.CHURCH TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ HIỆN HỮU HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG SỰ KIỆN SẼ KHÔNG CÓ LIFE.CHURCH CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ CỦA NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, CÁN BỘ HOẶC GIÁM ĐỐC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DƯỚI BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ, PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, YOUVERSION, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT ĐẾN NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA YOUVERSION HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC CÁC MỤC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION, BAO GỒM BẤT KỲ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT THIỆT HẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁ NHÂN CHẤN THƯƠNG, ĐAU ĐỚN VÀ ĐAU KHỔ, CẢM XÚC ĐAU KHỔ, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT MÁT CỦA DOANH NGHIỆP HOẶC CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ ĐOÁN, TỔN THẤT SỬ DỤNG, MẤT MÁT THIỆN CHÍ, MẤT DỮ LIỆU, VÀ LIỆU GÂY RA DO SAI LẦM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, THẬM CHÍ NẾU THẤY TRƯỚC.

ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Life.Church vô hại, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế thừa và người chuyển nhượng của họ và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, bản án, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc việc sử dụng YouVersion của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng nội dung, dịch vụ và sản phẩm của YouVersion không được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ YouVersion.

Luật chính quyền và pháp quyền

Tất cả các vấn đề, tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến YouVersion và các Điều khoản này (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu kiện không theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Bang Oklahoma mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sự lựa chọn hoặc xung đột nào về luật hoặc quy tắc. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến, các Điều khoản này hoặc Chương trình YouVersion sẽ được thiết lập riêng trong các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Bang Oklahoma trong mỗi trường hợp đặt tại Thành phố Oklahoma, Quận Oklahoma. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và sử dụng YouVersion, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực hiện thẩm quyền đối với bạn bởi các tòa án như vậy và đến địa điểm tại các tòa án như vậy.

Miễn trừ và Tính hiệu lực

Life.Church chỉ có thể từ bỏ quyền của mình theo các Điều khoản này bằng văn bản. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền xử lý không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục toàn lực và hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Chính sách bảo mật của chúng tôi tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Life Covenant Church, Inc. đối với YouVersion với và thay thế tất cả trước đây và hiện nay hiểu biết, thỏa thuận, cơ quan đại diện và bảo đảm, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với YouVersion.

Ý kiến và mối quan tâm của bạn

YouVersion được điều hành bởi Life Covenant Church, Inc., một công ty phi lợi nhuận Oklahoma, tọa lạc tại 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Tất cả các phản hồi, ý kiến, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến YouVersion bằng cách gửi email tới help@youversion.com hoặc qua trang web help.youversion.comhoặc gửi qua thư đến địa chỉ trên. Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật. Life.Church sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.