Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Điều khoản sử dụng

Sửa đổi lần cuối vào ngày 2 tháng 04 năm 2020

Như đã lưu ý trong chính sách dưới đây, phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng sẽ khống chế mối quan hệ của bạn với YouVersion. Mặc dù phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối, bạn cũng có thể sử dụng công cụ dịch tự động như Google Dịch để xem các tài liệu bằng ngôn ngữ của mình. Bất kỳ sửa đổi bản dịch tiếp theo sẽ được đăng trên trang này.


Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng các trang web, dịch vụ và ứng dụng di động của YouVersion (gọi chung là “YouVersion”), dù là khách hay người dùng đã đăng ký, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng YouVersion, cũng như Chính sách Quyền Riêng Tư của YouVersion. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản này hoặc Chính sách Quyền Riêng Tư của YouVersion, bạn không được truy cập hoặc sử dụng YouVersion.

Thay đổi Điều khoản

YouVersion được cung cấp bởi Life.Church Operations, LLC ("Life.Church," "chúng tôi," hoặc "của chúng tôi"). Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản này theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Mọi thay đổi đều có hiệu lực khi được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng YouVersion sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Trường hợp YouVersion đã cung cấp cho bạn bản dịch khác với phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sử dụng, thì bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sử dụng sẽ khống chế mối quan hệ của bạn với YouVersion. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa những gì phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sử dụng nói và những gì bản dịch nói, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Thay đổi đối với YouVersion

Mặc dù chúng tôi hy vọng luôn cung cấp YouVersion và tất cả các tính năng của nó, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp YouVersion hoặc bất kỳ phần hoặc chức năng nào của YouVersion mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của YouVersion không có sẵn bất cứ lúc nào.

Thông tin về bạn và quyền truy cập của bạn về YouVersion

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua YouVersion đều tuân theo Chính sách Bảo Mậtcủa chúng tôi. Bằng cách sử dụng YouVersion, bạn đồng ý với mọi hành động do chúng tôi thực hiện tuân thủ Chính sách Quyền Riêng Tư.

Được phép và không được phép sử dụng

Bạn có thể sử dụng YouVersion theo các Điều khoản này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại hoặc cho mục đích sử dụng nội bộ của tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận của bạn. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được Life.Church bảo lưu. Bạn đồng ý rằng bạn không được phép và sẽ không sử dụng YouVersion như sau:

 • theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế;
 • với mục đích khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào bằng cách phơi bày chúng với nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác;
 • mạo danh hoặc cố mạo danh bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào, kể cả Life.Church hoặc người dùng YouVersion khác;
 • để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác mà theo quyết định của chúng tôi, có thể gây hại cho Life.Church hoặc người dùng của YouVersion hoặc phơi bày chúng với trách nhiệm pháp lý;
 • theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, hư hỏng hoặc làm giảm sự cố của YouVersion hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng YouVersion của người khác;
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, gián điệp hoặc thiết bị tự động, quy trình hoặc phương tiện khác để truy cập YouVersion cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên YouVersion;
 • để đưa vào bất kỳ loại vi-rút, trojan, sâu, bom lôgic hoặc tài liệu nào độc hại hoặc có hại về mặt kỹ thuật;
 • để cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của YouVersion hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với YouVersion;
 • để tấn công YouVersion thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối; và
 • nếu không cố gắng can thiệp vào việc làm việc phù hợp của YouVersion.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào:

 • chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, hận thù, khích động hoặc có thể bị phản đối;
 • quảng cáo tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử tình dục trên bất kỳ cơ sở nào, kể cả dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ nào khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác;
 • vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn đến bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành;
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào;
 • bao gồm các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi khác, trao đổi hoặc quảng cáo; và/ hoặc
 • tạo ấn tượng rằng tài liệu phát ra từ hoặc được xác nhận bởi Life.Church hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu đây không phải là trường hợp.

Đóng góp của người dùng

YouVersion chứa các tính năng tương tác cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc chuyển giao cho người dùng khác hoặc nội dung hoặc tài liệu của người khác (gọi chung là, "đóng góp của người dùng") trên hoặc thông qua YouVersion. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết xem lại Đóng góp của người dùng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trước khi nó được đăng trên hoặc thông qua YouVersion và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các tài liệu phản cảm sau khi nó được đăng. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc chuyển giao, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào.

Tất cả các Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ các Điều khoản này. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào trên hoặc thông qua YouVersion, bạn cấp cho chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mỗi người và người được cấp phép, người kế thừa và người được giao, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy để cung cấp cho YouVersion. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của người dùng và có quyền cấp giấy phép này và tất cả các Đóng góp của người dùng của bạn đều tuân thủ các Điều khoản này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng YouVersion nào khác đăng.

Bảo mật tài khoản

YouVersion cho phép người dùng tạo một tài khoản ("Thành viên") yêu cầu cung cấp thông tin nhất định cho Life.Church. Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tương tự như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn đồng ý coi thông tin đó là bí mật và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng tên người dùng của bạn hoặc mật khẩu hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng nào khác, cho dù bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp bất cứ lúc nào nếu theo ý kiến của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

Giám sát và thực thi; Tuân thủ pháp luật; Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền:

 • thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ người dùng nào, tài khoản Thành viên hoặc Đóng góp của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định của mình nếu chúng tôi cho rằng có vi phạm các Điều khoản này, vi phạm quyền của bên thứ ba, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của người khác, hoặc một mối đe dọa hoặc trách nhiệm hoặc gây hại cho thiện chí liên kết với YouVersion hoặc Life.Church;
 • thực hiện hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật và tiết lộ thông tin của bạn, cho bất kỳ việc sử dụng không hợp pháp hoặc trái phép nào của YouVersion; và/ hoặc
 • chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của YouVersion vì bất kỳ hoặc không có lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm các Điều khoản này.

Không giới hạn ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua YouVersion. BẠN TỪ BỎ VÀ GIỮ GIẤY PHÉP VÔ HẠI CỦA LIFE.CHURCH, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA HỌ, VIÊN CHỨC VÀ CÁC GIÁM ĐỐC KHỎI MỌI KHIẾU NẠI DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CỦA BẤT CỨ CỦA CÁC BÊN TRÊN TRONG HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA ĐIỀU TRA PHÁP LÝ VÀ TỪ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NHƯ HẬU QUẢ CỦA CUỘC ĐIỀU TRA BỞI LIFE.CHURCH HOẶC CƠ QUAN PHÁP LUẬT CÓ THẨM QUYỀN.

Sự phụ thuộc của bạn vào thông tin

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua YouVersion chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin trên YouVersion bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, các bản dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài nội dung tiếng Anh của YouVersion được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên khác và chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác của các bản dịch đó. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào được đặt trên các tài liệu đó bởi bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào YouVersion hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Quyền sở hữu trí tuệ

YouVersion và nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp), được sở hữu bởi Life.Church, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp tài liệu khác và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Biểu tượng và thiết kế

Tên và biểu trưng YouVersion, tên và biểu trưng Life.Church, App Icon

Vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng mọi Đóng góp của Người dùng hoặc nội dung khác được cung cấp trên YouVersion đều vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của bạn, vui lòng liên hệ với đại lý được chỉ định của chúng tôi bằng cách: (a) thư tại Bộ phận pháp lý, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) điện thoại tại 405-680-5433; hoặc (c) thư điện tử tại Legal @ life. Newark. Xin lưu ý rằng đó là chính sách của Life.Church chấm dứt tài khoản người dùng của những người tiếp tục vi phạm.

Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

YouVersion có thể bao gồm nội dung hoặc liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm cho chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với YouVersion, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Tất cả các tuyên bố và / hoặc ý kiến thể hiện trong các tài liệu này, và tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi và nội dung khác, ngoài nội dung do Life.Church cung cấp, chỉ là ý kiến và trách nhiệm của người hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó. Những tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến của Life.Church. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Giới hạn địa lý

Life.Church, chủ sở hữu của YouVersion, có trụ sở tại tiểu bang Oklahoma ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố rằng Youversion hoặc bất kỳ nội dung nào của Nội dung đó có thể truy cập hoặc thích hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Quyền truy cập vào YouVersion có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập YouVersion từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng bạn và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Từ chối bảo đảm

BẠN SỬ DỤNG YOUVERSION, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ CHỨC NĂNG, DỊCH VỤ HOẶC KHOẢN MỤC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION LÀ NGUY CƠ CỦA RIÊNG BẠN, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT "" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" CƠ SỞ, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, HOẶC NHẬN HOẶC NGỤ Ý. CẢ LIFE.CHURCH HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN KẾT VỚI LIFE.CHURCH HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TÍNH ĐẦY ĐỦ, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC CÓ SẴN CỦA YOUVERSION. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CẢ LIFE.CHURCH HOẶC BẤT CỨ AI LIÊN KẾT VỚI ĐẠI DIỆN LIFE.CHURCH HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG YOUVERSION HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG CHỨC NĂNG HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, YOUVERSION HOẶC MÁY CHỦ MÀ LÀM CHO NÓ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC YOUVERSION ĐÓ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC CÁC KHOẢN MỤC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION KHÁC SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.

LIFE.CHURCH TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ HIỆN HỮU HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG SỰ KIỆN SẼ KHÔNG CÓ LIFE.CHURCH CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ CỦA NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, CÁN BỘ HOẶC GIÁM ĐỐC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DƯỚI BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ, PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, YOUVERSION, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT ĐẾN NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA YOUVERSION HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC CÁC MỤC THU ĐƯỢC THÔNG QUA YOUVERSION, BAO GỒM BẤT KỲ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT THIỆT HẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁ NHÂN CHẤN THƯƠNG, ĐAU ĐỚN VÀ ĐAU KHỔ, CẢM XÚC ĐAU KHỔ, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT MÁT CỦA DOANH NGHIỆP HOẶC CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ ĐOÁN, TỔN THẤT SỬ DỤNG, MẤT MÁT THIỆN CHÍ, MẤT DỮ LIỆU, VÀ LIỆU GÂY RA DO SAI LẦM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, THẬM CHÍ NẾU THẤY TRƯỚC.

ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Life.Church vô hại, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế thừa và người chuyển nhượng của họ và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, bản án, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc việc sử dụng YouVersion của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn Đóng góp người dùng của bạn, sử dụng bất kỳ nội dung, dịch vụ và sản phẩm của YouVersion ngoài việc được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ YouVersion.

Luật chính quyền và pháp quyền

Tất cả các vấn đề, tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến YouVersion và các Điều khoản này (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu kiện không theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Bang Oklahoma mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sự lựa chọn hoặc xung đột nào về luật hoặc quy tắc. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến, các Điều khoản này hoặc YouVersion sẽ được thiết lập riêng trong các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Bang Oklahoma trong mỗi trường hợp tại Thành phố Oklahoma, Quận Oklahoma. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và sử dụng YouVersion, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối với việc thực hiện thẩm quyền đối với bạn bởi các tòa án như vậy và đến địa điểm tại các tòa án như vậy.

Miễn trừ và Tính hiệu lực

Life.Church chỉ có thể từ bỏ quyền của mình theo các Điều khoản này bằng văn bản. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền xử lý không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ bị loại trừ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục toàn lực và hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Chính sách Bảo mật của chúng tôi tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Life.Church Operations, LLC đối với YouVersion với và thay thế tất cả trước đây và hiện nay hiểu biết, thỏa thuận, cơ quan đại diện và bảo đảm, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với YouVersion.

Ý kiến và mối quan tâm của bạn

YouVersion được điều hành bởi Life.Church Operations, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Oklahoma. Mọi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến YouVersion phải được chuyển đến: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 hoặc help@youversion.com.

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi