Bắt đầu từ đây | Những bước đầu tiên với Chúa Giê-xu

15 Ngày

Nếu bạn là người mới với Chúa Giê-xu, mới với Kinh Thánh hoặc giúp đỡ một người bạn - Hãy bắt đầu từ đây. Trong 15 ngày kế tiếp, đoạn ghi âm hướng dẫn có thời lượng 5 phút này sẽ hướng dẫn bạn từng bước qua hai cuốn sách Kinh Thánh cơ bản: Mác và Cô-lô-se. Theo dõi câu chuyện của Chúa Giê-xu và khám phá những điều cơ bản khi theo Ngài, với những câu hỏi hàng ngày để suy ngẫm cá nhân hoặc thảo luận nhóm. Thực hiện theo một lần để bắt đầu, sau đó mời một người bạn và tiếp tục thực hiện!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Through The Word vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://throughtheword.org

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất