Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ngôn ngữ và Bản dịch Kinh Thánh

Các ngôn ngữ Phổ biến nhất

Các ngôn ngữ khác

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi