Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ngôn ngữ và Bản dịch Kinh Thánh

Các ngôn ngữ Phổ biến nhất

Tải Ứng dụng Kinh Thánh YouVersion

Lưu các câu Kinh Thánh, đọc ngoại tuyến, xem các clip dạy học và hơn thế nữa!

Tải Ứng dụng Kinh Thánh dành cho Thiếu Nhi

Giúp con cái của bạn yêu thích Lời của Đức Chúa Trời

Tải xuống Ứng dụng

Các ngôn ngữ khác