BibleProject | Vương quốc Đảo ngược / Phần 1 - Tin Lành theo Lu-ca

BibleProject | Vương quốc Đảo ngược / Phần 1 - Tin Lành theo Lu-ca

20 Ngày

BibleProject thiết kế Vương quốc Đảo ngược Phần 1 để truyền cảm hứng cho các cá nhân, các nhóm nhỏ và gia đình đọc hết Tin Lành Lu-ca trong 20 ngày. Kế hoạch đọc này có các video hoạt hình, tóm tắt nội dung và câu hỏi suy ngẫm để giúp người đọc gặp gỡ Chúa Giê-xu, hiểu bố cục văn chương cũng như dòng suy nghĩ của tác giả.

Nhà phát hành

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới BibleProject vì đã xây dựng kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bibleproject.com

Thông tin phát hành