Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời

Sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời

R.C. Sproul cung cấp kế hoạch 4 ngày tĩnh nguyện cho việc sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời. Mỗi phần của kế hoạch này kêu gọi bạn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Ngài.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ligonier Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại Ligonier.org/youversion
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi

;