Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sự khôn ngoan

Sự khôn ngoan

12 ngày

Lời Chúa thách thức chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan trong mọi sự. Trong lịch đọc này, mỗi ngày bạn sẽ khám phá ra nhiều câu Kinh Thánh dạy dỗ trực tiếp về sự khôn ngoan - Sự khôn ngoan là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Và làm thế nào để tăng thêm sự khôn ngoan?

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Immersion Digital - nhà sáng lập ra Glo Bible - đã chia sẻ kế hoạch đọc cá nhân này. Bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch này và hơn nữa bằng Glo Bible. Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo tại www.globible.com
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi