Châm Ngôn

31 Ngày

Mỗi ngày trong kế hoạch này bạn sẽ đọc một chương trong Châm ngôn - kho tàng của sự khôn ngoan được áp dụng từ thế hệ này sang thế hệ khác và sẽ dẫn bạn vào các lối công chính.

Nhà phát hành

Chương trình đọc này được cung cấp bởi YouVersion. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.youversion.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất