Châm Ngôn

31 Ngày

Kế hoạch này sẽ giúp bạn đọc một chương của Châm ngôn - kho tàng của sự khôn ngoan được áp dụng từ thế hệ này sang thế hệ khác và sẽ dẫn bạn vào các lối công chính.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất