Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Bước Qua Thung Lũng Thuộc Linh

Bước Qua Thung Lũng Thuộc Linh

5 ngày

Là những người theo Đấng Christ, tất cả chúng ta đều thích trải nghiệm trên đạt được đỉnh cao trong đức tin của mình. Nhưng, quá thông thường chúng ta ở trong thung lũng thuộc linh nơi chúng ta học và phát triển và nơi đức tin của chúng ta mở rộng. Sau khi đọc kế hoạch đọc 5 ngày này, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc để xử lý những khoảng thời gian ảm đạm thuộc linh với ân điển và hy vọng và được khuyến khích rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong chúng ta ngay cả khi chúng ta không cảm thấy điều đó.

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên gốc được tạo ra và cung cấp bởi YouVersion.
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi