Được chọn: Tự Nhắc Nhở về Phúc Âm Hàng Ngày

Được chọn: Tự Nhắc Nhở về Phúc Âm Hàng Ngày

7 Ngày

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày bạn thức dậy và tự nhắc bản thân về Phúc Âm? Bài tĩnh nguyện 7 ngày này nhằm giúp bạn làm điều đó! Phúc Âm không chỉ cứu chúng ta, mà còn nâng đỡ chúng ta xuyên suốt cuộc đời mình. Tác giả và cũng là nhà truyền giáo Matt Brown đã thiết lập kế hoạch đọc dựa trên quyển sách tĩnh nguyện 30 ngày được viết bởi Matt Brown và Ryan Skoog.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Think Eternity đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: https://www.thinke.org

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất