Áp Lực Từ Bạn Bè

Áp Lực Từ Bạn Bè

7 Ngày

Áp lực từ bạn bè đồng trang lứa có thể tốt cho bạn hoặc có thể là một thực trạng tồi tệ. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta sống tận hiến cho Ngài - vậy nên việc nhận biết và thấu hiểu các tiêu chuẩn của Ngài là quan trọng hơn hết. Kế hoạch bảy ngày này sẽ tiếp sức để bạn đối đầu với những áp lực và có những lựa chọn khôn ngoan cho cuộc sống mình.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất