Áp Lực Từ Bạn Bè

7 Ngày

Áp lực từ bạn bè đồng trang lứa có thể tốt cho bạn hoặc có thể là một thực trạng tồi tệ. Chúa đã kêu gọi chúng ta sống dâng hiến cho Ngài - vậy nên việc nhận biết và thấu hiểu các tiêu chuẩn của Ngài là quan trọng hơn hết. Kế hoạch bảy ngày này sẽ tiếp sức để bạn đối đầu với những áp lực và có những lựa chọn khôn ngoan cho cuộc sống mình.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất