Hãy Dành Cho Chúa Vị Trí Đầu Tiên

Hãy Dành Cho Chúa Vị Trí Đầu Tiên

5 ngày

Cho dù bạn là người mới trong đức tin hay là tín đồ Đấng Christ “kỳ cựu” thì bạn đều thấy kế hoạch này dễ hiểu và dễ áp dụng, và là một chiến lược hiệu quả cao cho đời sống tín đồ Đấng Christ đắc thắng.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Twenty20 Faith, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.twenty20faith.org/yvdev3

Thông tin phát hành