Sự Dẫn Dắt Thiên Thượng

Sự Dẫn Dắt Thiên Thượng

7 Ngày

Mỗi ngày, chúng ta đưa ra lựa chọn định hình câu chuyện cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn trở thành một chuyên gia đưa ra những lựa chọn đó? Trong Kế hoạch Kinh Thánh về sự Dẫn Dắt Thiên Thượng, tác giả bán chạy nhất của Thời báo New York và Mục sư trưởng của Life Church, Craig Groeschel, khuyến khích bạn với bảy nguyên tắc từ cuốn sách Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng của mình để giúp bạn tìm thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho các quyết định hàng ngày của bạn. Khám phá hướng dẫn thuộc linh mà bạn cần để sống một đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời mà bạn muốn kể.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Mục sư Craig Groeschel và Life.Church đã biên soạn kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang http://craiggroeschel.com/ để biết thêm thông tin

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 500000 lượt hoàn tất