Rào cản: Tránh Hối Tiếc Trong Cuộc Sống của Bạn

Rào cản: Tránh Hối Tiếc Trong Cuộc Sống của Bạn

5 ngày

Rào cản được đặt ra để giữ cho các phương tiện của chúng ta không đi lạc vào khu vực nguy hiểm hoặc ngoài giới hạn. Chúng ta thường không nhìn thấy chúng cho đến khi chúng ta cần chúng và sau đó chúng ta chắc chắn phải cám ơn bởi vì chúng đã ở đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có rào cản trong các mối quan hệ, tài chính, và sự nghiệp của chúng ta? Chúng trông giống như thế nào? Chúng giữ chúng ta khỏi các hối tiếc trong tương lại như thế nào? Trong năm ngày tiếp theo, hãy cùng khám phá làm thế nào để thiết lập những rào cản cá nhân.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Mục Vụ North Point và Andy Stanley đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.anthology.study/anthology-app

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất