Chưa quyết định?

Chưa quyết định?

7 Ngày

Vẫn chưa quyết định về Đức Chúa Trời? Không thực sự chắc chắn những gì bạn tin? Dành bảy ngày tiếp theo khám phá Kinh Thánh và xem những gì Đức Chúa Trời tiết lộ cho bạn về bản chất thực sự của Ngài. Đây là cơ hội của bạn để đọc câu chuyện cho chính mình và quyết định những gì bạn tin tưởng. Ý tưởng về Đức Chúa Trời là rất quan trọng khi bạn vẫn chưa quyết định.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn YouVersion đã cung cấp các kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: www.youversion.com

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất