Tìm đường trở lại với Đức Chúa Trời

Tìm đường trở lại với Đức Chúa Trời

5 Ngày

Bạn có đang tìm kiếm điều gì hơn trong cuộc sống của bạn? Mong muốn được nhiều hơn thật ra chính là khao khát được trở về với Đức Chúa Trời - cho dù mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời đang ở đâu. Chúng ta đều trải qua những cột mốc - hay là những sự thức tỉnh - khi chúng ta tìm kiếm con đường trở về cùng Đức Chúa Trời. Hành trình phải thông qua những nhận thức trên và làm thu hẹp khoảng cách giữa nơi bạn đang đứng hiện tại và nơi bạn mong muốn đến. Nếu chúng ta mong muốn tìm thấy Đức Chúa Trời, Ngài thậm chí còn muốn được tìm kiếm nhiều hơn.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Dave Ferguson, Jon Ferguson và nhà xuất bản WaterBrook Multnomah đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://yourwayback.org/

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất