Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sự Bảo Đảm

Sự Bảo Đảm

Đức Chúa Trời muốn bạn BIẾT bạn được cứu và sẽ lên thiên đàng! Sự bảo đảm của bạn phát triển qua việc gặp Đức Chúa Trời và suy gẫm về Lời của Ngài. Những câu sau đây, khi được ghi nhớ, có thể giúp bạn yên tâm trong Đức Chúa Trời trong tất cả các ngày của bạn. Hãy để cuộc sống của bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Để có một hệ thống toàn diện để ghi nhớ Kinh Thánh, hãy truy cập MemLok.com

Chúng tôi xin chân thành cám ơn MemLok, Hệ thống ghi nhớ Kinh Thánh, đã cung cấp cấu trúc cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin về MemLok, xin vui lòng truy cập: http://memlok.com/
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi