Sự Bảo Đảm

Sự Bảo Đảm

4 Ngày

Đức Chúa Trời muốn bạn BIẾT bạn được cứu và sẽ lên thiên đàng! Sự bảo đảm của bạn phát triển qua việc gặp Đức Chúa Trời và suy gẫm về Lời của Ngài. Những câu sau đây, khi được ghi nhớ, có thể giúp bạn yên tâm trong Đức Chúa Trời trong tất cả các ngày của bạn. Hãy để cuộc sống của bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Để có một hệ thống toàn diện để ghi nhớ Kinh Thánh, hãy truy cập MemLok.com

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn MemLok, Hệ thống ghi nhớ Kinh Thánh, đã cung cấp cấu trúc cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin về MemLok, xin vui lòng truy cập: http://memlok.com/

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất