Oswald Chambers: Sự Bình An - Cuộc Sống Thuộc Linh

Oswald Chambers: Sự Bình An - Cuộc Sống Thuộc Linh

30 Ngày

Sự Bình An: Cuộc sống thuộc linh là nguồn kho báu đầy cảm hứng được trích dẫn từ công việc của Oswald Chambers, nhà văn và tác giả được yêu mến nhất thế giới của sách tĩnh nguyện My Utmost for His Highest. Tìm kiếm sự yên nghỉ trong Đức Chúa Trời và cảm nhận sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của sự bình an Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Discovery House đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: www.utmost.org

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất