Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

Mga Babasahing Gabay sa Biblia at Debosyonal

Praying for your Elephant - Pagdarasal nang May Lakas ng Loob
Ang Araw-araw na Paghahanap sa Puso Ng Diyos - Karunungan
Mga Panalangin ni Jesus
Pakikipag-usap sa Diyos sa Panalangin
Mga Pakikipag-usap sa Diyos
Mga Mapanganib na Panalangin
Knowing God: Prayer and Fasting
Panalangin
Nabagong Pamumuhay: Mga Pakikipag-usap Sa Diyos
Ang Iyong mga Unang Hakbang
Pagsasalitang Nagbibigay-buhay
Lahat ng Kailangan Ko
Bakal Ang Nagpapatalas sa Kapwa Bakal: Isang Buhay-sa-Buhay na Pagtuturo sa Lumang Tipan

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya

;