Ang Boteng Alabastro

5 Araw

Isang buhay na inialay. Makikita natin ang isang halimbawa nito kay Maria na ibinuhos kay Jesus ang mamahaling pabango (Juan 12:1-8). Sa mga susunod na 5 araw, gawin natin ang ginawa ni Maria na pagbasag sa boteng alabastro, upang madaig tayo ng samyo ni Jesus.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Tearfund sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang: http://www.tearfund.org/yv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin