Anim na Araw ng mga Pangalan ng Diyos

Anim na Araw ng mga Pangalan ng Diyos

6 na Araw

Mula sa mapakaraming mga pangalan ng Diyos, ipinahayag Niya sa atin ang mga aspeto ng Kanyang katangian at ng Kanyang kalikasan. Bukod sa Ama, Anak, at sa Banal na Espiritu, ipinapakita ng Biblia ang higit sa 80 iba't ibang pangalan ng Diyos. Narito ang anim na pangalan at ang kanilang mga kahulugan upang tulungan ang mananampalatayang maging mas malapit sa Nag-iisang Totoong Diyos. Mga halaw mula sa Experience the Power of God's Names: A Life-Giving Devotional, ni Dr. Tony Evans. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2017.

Naglathala

Nais naming pasalamatan ang The Urban Alternative at si Tony Evans sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring bisitahin ang: https://tonyevans.org/

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin