Pag-aasawa

5 Araw

Ang pag-aasawa ay mahirap at kasiya-siyahang relasyon, at madalas nating nakakalimutan na ang salitang "I do" ay panimula lamang. Sa kabutihang palad, and Biblia ay maraming nasasabi patungkol sa pag-aasawa mula sa parehong tanawin ng lalaki at babaeng mag-asawa. Ang mga maiikling talata ng Banal na Kasulatan na iyong matatagpuan kada araw ay dinisenyo upang makatulong sa paglago ng iyong pangunawa sa disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa—at sa proseso ay lalong lumalim ang relasyon mo sa iyong asawa.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Immersion Digital, na siyang gumawa ng Glo Bible, sa pagbabahagi ng babasahin ito. Maaari rin kayong gumawa ng ganitong plano at marami pang katulad nito sa pamamagitan ng paggamit ng Glo Bible. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang at www.globible.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin