Tukso

7 Araw

Maraming anyo ang tukso. At madaling bigyang-katuwiran ang ating mga desisyon at ipagtanggol ang ating mga sarili. Ipakikita sa iyo ng pitong-araw na gabay na ito kung paano mo mapaglalabanan ang tukso sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Maglaan ng panahon at ipayapa ang iyong isipan, hayaan mong mangusap ang Diyos sa iyong buhay, at makatatagpo ka ng lakas upang paglabanan ang pinakamatitinding tukso.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Life.Church sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin