Pang-aabuso

7 Araw

Walang sinuman ang narararapat na makaranas ng pang-aabuso. Mahal ka ng Diyos at kanyang ninanais na madama mong ika'y natatangi at kinakalinga. Walang anumang pagkakamali, pagkukulang, di pagkakaunawaan ang dapat na humantong sa pang-aabusong pisikal, sekswal, o emosyonal. Ang pitong araw na planong ito ay makatutulong upang pagtibayin ang iyong pang-unawa sa naisin ng Diyos na katarungan, pagmamahal, at kaginhawaan para sa bawat tao.

Tagapaglathala

Ang planong ito ay ginawa ng Life.Church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin