Panalangin

21 Araw

Alamin kung papano manalangin, mula sa mga panalangin ng mga mananampalataya at sa mismong mga salita ni Jesus. Makasumpong ng lakas at pag-asa upang patuloy na dalhin ang iyong mga kahilingan sa Diyos araw-araw, ng may pagpupumilit at pagtitiyaga. Siyasatin ang mga halimbawa ng mga hungkag at mga palalong dasal, ikumpara sa wagas na panalangin ng mga taong may malinis na puso. Laging manalangin.

Tagapaglathala

Ang Gabay na ito ay nilikha ng YouVersion. Para sa karagdagang impormasyon at mga sanggunian, maaaring bisitahin ang www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin