Mabuting Balita: Pagpapalakas ng Loob sa Mundong nasa Krisis

Mabuting Balita: Pagpapalakas ng Loob sa Mundong nasa Krisis

7 Araw

Nabubuhay tayo sa panahong hindi natutulad sa anumang naranasan natin noon dahil sa pandemikong COVID-19. Saan natin mahahanap ang pag-asa at “mabuting balita” sa kalagitnaan ng walang-patid na masasamang balita? Para sa mga tagasunod ni Jesus, palaging may Mabuting Balita. Sa 7-araw na Gabay na ito, pag-aaralan natin ang ilang mga pangakong masusumpungan sa ating mabuting Diyos at ang pananampalatayang kakailanganin natin upang manindigan sa mga ito.

Naglathala

Ang orihinal na Bible Plan na ito ay ginawa at nagmula sa YouVersion.

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin