Paghahanap sa Diyos sa Pagsamba

8 Araw

Ang Diyos ay mahiwaga, walang hanggan, imortal, hindi nakikita, ang nag-iisang Diyos. Ang buhay, gayunpaman, ay maaaring maging nakakainip, nakakapagod, at malamig. Ang 8-araw na pag-aaral na ito ay magpapabago sa iyong kapita-pitagang paghanga sa ating Tagapaglikha, at magbibigay inspirasyon sa iyong pagsamba upang maging mas malalim, mas natural, at mas totoo. Tuklasin ang kabigha-bighaning kalikasan ng Diyos, at alamin kung bakit Siya karapat-dapat para sa ating walang takot na pagsamba at adorasyon. Ang gabay na ito ay isinulat ni Amy Groeschel, at bahagi ng kanyang pag-aaral na SOAR kasama ang Diyos. Upang ipagpatuloy ang libreng SOAR na pag-aaral sa Biblia na ito magpunta sa www.Soarwith God.com.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan si Amy Groeschel para sa debosyonal na ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang: www.SoarwithGod.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin