Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

Pagsasalitang Nagbibigay-buhay

6 na Araw

Mga salita, salita, salita, mga salitang puno ng kapangyarihan! Mga salitang makakabuti o mga salitang makakasira. Nasa atin ang pagpili. Siyasatin natin ang makabuluhang kapangyarihang taglay ng ating mga salita.

Naglathala

Nais naming pasalamatan si Roxanne Parks para sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang http://www.roxanneparks.com/home.html

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin