Isang Biblikal na Pananaw ukol sa Panlipunang Pagbabago

5 Araw

Maraming grupong Cristiano ang nakatuon sa pagtugon sa mga espirituwal o pisikal na pangangailangan. Ano nga ba dapat ang ating mga priyoridad bilang mga Cristiano? Ano ang matutunan natin mula sa Biblia tungkol sa paksang ito?

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Tearfund sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: http://www.tearfund.org/yv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 25000 ang natapos basahin