Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

Basahin ang Salita ng Diyos gamit ang Bible App

Dalhin ang Salita ng Diyos saan ka man pumunta sa pamamagitan ng pag-download ng libreng Bible App. Makinig sa mga audio na Biblia, gumawa ng Mga Panalangin, mag-aral kasama ang Mga Kaibigan, at marami pa—lahat libre. Pumili sa mahigit 2,400 na salin ng mga Biblia sa mahigit 1,600 na mga wika sa iyong computer, phone, o tablet.

I-download ang Bible App Ngayon

100% LIBRE. WALANG MGA AD O PAGBILI KAILANMAN.

googleiosamazon
I-download ang AppI-download ang App

I-scan ang QR Code na ito gamit ang iyong mobile device para i-download ang libreng Bible app.

Tampok sa Mobile
googleappamazon

Kumonekta sa Salita ng Diyos araw-araw.

Sumali sa isang pandaigdigang komunidad na may higit sa 500 milyong tao:

Laging nasa akin ang Salita.

Nag-bookmark ako ng mga talatang mahahalaga sa akin. Natapos ko na nga ring basahin ito nang buo sa loob ng isang taon salamat sa mga babasahing gabay.

Lubos na inirerekomenda

Gustung-gusto ko kung paano akong nakakakonekta sa aking mga kaibigan at ang mga babasahing gabay sa Biblia ay kahanga-hanga. Natutulungan din ako ng application na ito na makasunod sa pagbabasa dahil mayroon itong mga paalala para sa mga gabay. Ito ay isa pang paraan upang mas mapalapit ako sa Diyos. I-download ito at basahin araw-araw!

Napakahusay na app.

Magaling na app na may maraming seleksyon ng Biblia. ...Ang mga audio na Biblia ay kahanga-hanga din at madaling maintindihan.

Kahanga-hanga. Laging pinabubuti!

Maraming salin at wikang pagpipilian, at marami ding maaring i-download at basahin kahit walang internet. Maraming mahalagang tampok, gaya ng paggawa ng tala at pagmamarka ng mga talata ng Biblia.

Ang pinakamahusay na Bible app kailanman!

Gustung-gusto ko na maraming salin at may mga piling bersikulo ng araw, debosyon, gabay at pamayanan. Salamat para sa libreng app na ito. :)

Maraming salin at maaring magbasa kahit walang Internet!

Kahanga-hanga dahil maraming salin at pwede kong ma-download ang iba't-ibang salin para sa pagbabasa ng offline. Nakakapakinig ako gamit ang app na ito.

Pambihirang app!

Natutulungan akong mas magbasa ng Biblia. Gustung-gusto ko ang mga tampok na hanapin at Ibahagi at ang marami pang paraan kung paano ako maaaring magbahagi. Gusto ko din ang mga salin na may audio.

Napakagaling na app

Ito'y isang pambihirang kagamitan sa pag-aaral mula sa maraming salin. Maaari ding gamitin para mapakinggan ang Biblia kapag nagmamaneho.

Ang pinakamagandang Bible app!

Ito ang pinakamahusay na bible app sa lahat. Maaring magbasa sa iba't-ibang wika at salin kung online o offline. May mga babasahing gabay tungkol sa lahat ng paksa. Maaring makipag-ugnayan sa iba at matuto tungkol sa Salita ng Diyos.

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya